Image

O nás


Hard Plastic Recycling s.r.o je spoločnosť,ktorá sa špecializuje na recykláciu a efektívne spracovanie  rôznych druhov  plastov v odpadovom hospodárstve.

Vďaka účinným a praktickým riešeniam zabezpečujeme v recyklačných procesoch  triedenie, lisovanie a drvenie materiálov,ktoré následne distribuujeme odberateľom po celej Európe a vraciame ich späť do výrobného procesu,ako vysoko kvalitnú druhotnú surovinu pre spracovateľský priemysel.

Tento spôsob využitia odpadu dáva nový rozmer pojmu cirkulárna ekonomika, kde naša spoločnosť vracia späť k životu tisíce ton nevyužitého materiálu – nie odpadu. Práve toto bol ten podnet, kde vznikla myšlienka tento odpad triediť a spracovať tak aby sa dal znova vyžiť ako druhotná surovina.  
    
Odpad, ktorý naša spoločnosť spracováva sa stáva novým zdrojom pre zhodnotenie odpadov a výrazným spôsobom prispieva k znižovaniu zaťaženia životného prostredia.